VILLKOR I KORTHET

Allmänna villkor

Lidstäd har med sig allt material och använder endast miljögodkända produkter.

För att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt vill vi att ni plockar undan och diskar innan vi kommer.

Vi har tystnadsplikt.

Alla priser som anges på lidstäd.se är inkl. moms och efter RUT-avdrag.

Det är kundens ansvar att kontrollera att denne är berättigad till RUT-avdrag och vilket belopp denne är berättigad till.

Reklamation av arbete skall meddelas Lidstäd inom 24 timmar efter utfört uppdrag.
Vi åtgärdar ev fel. Ingen ekonomisk ersättning återbetalas.

Vid förhinder/sjukdom under beställd tjänst skall det meddelas Lidstäd SENAST 24 timmar innan uppdragets starttid.
Vid senare anmälan utgår full fakturering för tjänsten.
Om vi inte kan fullfölja uppdraget pga kunden på annat vis utgår även då full fakturering.

Rabatter och kampanjer kan inte kombineras.

Antingen släpper kunden in oss på anvisad arbetsplats, i annat fall kvitterar Lidstäd ut en nyckel av kunden.
Om så sker förvaras nyckel i säkerhetsskåp hos Lidstäd.

Lidstäd innehar gällande personalförsäkring.

Fakturering sker mot 20 dagars kredit.
Därefter tillkommer påminnelseavgift om 150 SEK samt 24 % ränta.

Vi kan endast söka skatteavdrag när vi fått betalt för ett arbete.
Om inte kunden betalar sin faktura inom 30 dgr så utgår full fakturering för utfört uppdrag till kunden.

Lidstäd är momsregistrerade och har F-skattesedel.